PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 383kWORD 60k
13.6.2016
PE585.267v01-00
 
B8-0837/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl pakartotinio plastikinių maišelių naudojimo, siekiant sumažinti į jūrą patenkančių plastikinių maišelių kiekį


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl pakartotinio plastikinių maišelių naudojimo, siekiant sumažinti į jūrą patenkančių plastikinių maišelių kiekį  
B8-0837/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento rezoliuciją 2013/2113(INI),

–  atsižvelgdamas į Komisijos Žaliąją knygą (COM(2013) 0123 final),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi, remiantis vėliausia Jungtinių Tautų ataskaita, vandenynų ir jūrų augalų, taip pat gyvūnų būklei dėl įvairių veiksnių, įskaitant ir plastikinius maišelius jūrose, yra iškilęs didelis pavojus;

B.  kadangi, remiantis 2015 m. UNEP atliktu tyrimu, kasmet į vandenynus patenka dvidešimt milijonų tonų plastiko;

C.  kadangi, net ir naudojant biologiškai skaidų plastiką, visiškas biologinis skaidumas yra įmanomas tik išskirtinėmis sąlygomis, tai reiškia, itin retai;

D.  kadangi jūrų tarša gali pakenkti ir žmonių sveikatai, nes žmonės, valgydami žuvį, gali nuryti ir toksiškų plastiko medžiagų;

1.  prašo Europos Komisijos remti išsamius tyrimus, kuriais ieškoma būdų, kaip pakartotinai naudoti plastikinius maišelius, kad mažiau jų patektų į jūrą, ir taip laikytis JTO įsipareigojimų šioje srityje.

Teisinis pranešimas