PROJEKT REZOLUCJI
PDF 227kWORD 60k
13.6.2016
PE585.267v01-00
 
B8-0837/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie nowych sposobów ponownego wykorzystywania plastikowych toreb m.in. w celu ograniczenia ich usuwania do morza


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych sposobów ponownego wykorzystywania plastikowych toreb m.in. w celu ograniczenia ich usuwania do morza  
B8-0837/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję 2013/2113(INI),

–  uwzględniając zieloną księgę Komisji COM(2013)0123 final,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że – zgodnie z opublikowanym niedawno raportem ONZ – zdrowie oceanów oraz flory i fauny morskiej jest poważnie zagrożone ze względu na kilka czynników, w tym obecność w naszych morzach plastikowych toreb;

B.  mając na uwadze, że według badań przeprowadzonych w 2015 r. przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) do oceanów każdego roku trafia dwadzieścia milionów ton tworzyw sztucznych;

C.  mając na uwadze, że pomimo istnienia pewnych rodzajów tzw. biodegradowalnych tworzyw sztucznych pełna biodegradowalność jest możliwa wyłącznie w określonych, szczególnych warunkach, a zatem bardzo rzadka;

D.  mając na uwadze, że zanieczyszczenie morza może również szkodzić zdrowiu ludzi, którzy wraz ze spożywanymi rybami mogą wprowadzać do organizmu toksyczne substancje zawarte w tworzywach sztucznych;

1.  wzywa Komisję do wspierania gruntownych badań prowadzących do określenia nowych sposobów ponownego wykorzystania plastikowych toreb w celu ograniczenia ich usuwania do morza, a tym samym spełnienia zobowiązań nakładanych przez ONZ w tej dziedzinie.

Informacja prawna