PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 379kWORD 61k
13.6.2016
PE585.267v01-00
 
B8-0837/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la noi modalități de refolosire a pungilor de plastic, cu scopul, printre altele, de a reduce răspândirea lor în mare


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la noi modalități de refolosire a pungilor de plastic, cu scopul, printre altele, de a reduce răspândirea lor în mare  
B8-0837/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European 2013/2113 (INI),

–  având în vedere Cartea Verde a Comisiei (COM(2013)0123),

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit unui raport recent al Națiunilor Unite, sănătatea oceanelor și a florei și faunei marine este pusă serios în pericol de diferiți factori, printre care prezența pungilor de plastic în mările noastre;

B.  întrucât, potrivit unui studiu derulat de UNEP în 2015, 20 de milioane de tone de plastic ajung în fiecare an în apa oceanelor;

C.  întrucât, deși există unele tipuri de plastic așa-zis biodegradabile, ele nu sunt complet biodegradabile decât în prezența unor condiții deosebite care, tocmai din acest motiv, sunt extrem de greu de întrunit;

D.  întrucât poluarea marină poate provoca daune și pentru sănătatea oamenilor prin faptul că oamenii care mănâncă pește pot ingera indirect substanțele toxice care intră în componența plasticului;

1.  invită Comisia să promoveze studii aprofundate menite să identifice noi modalități de refolosire a pungilor de plastic pentru a reduce răspândirea acestora în mare și a se conforma, astfel, eforturilor ONU în domeniu.

Notă juridică