NÁVRH UZNESENIA
PDF 317kWORD 60k
13.6.2016
PE585.267v01-00
 
B8-0837/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o nových spôsoboch opätovného použitia plastových vrecúšok s cieľom znížiť ich rozptyl v mori


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o nových spôsoboch opätovného použitia plastových vrecúšok s cieľom znížiť ich rozptyl v mori  
B8-0837/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu (2013/2113(INI),

–  so zreteľom na Zelenú knihu Komisie (COM(2013)0123) final,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa nedávnej správy OSN je zdravie oceánov a morského života vážne ohrozené v dôsledku rôznych faktorov vrátane prítomnosti plastových vrecúšok v našich moriach;

B.  keďže podľa štúdie UNEP uskutočnenej v roku 2015 v oceánoch skončí každoročne dvadsať miliónov ton plastu;

C.  keďže, hoci existujú určité druhy tzv. biologicky odbúrateľnej umelej hmoty, kompletná biologická odbúrateľnosť prichádza do úvahy len za určitých extrémne zriedkavých podmienok;

D.  keďže znečistenie morí môže poškodiť zdravie ľudí, pretože ľudia, ktorí sa živia rybami, môžu nepriamo prijímať toxické látky, z ktorých sa skladá plast;

1.  vyzýva Komisiu, aby podporovala rozsiahle štúdie zamerané na objavenie nových spôsobov opätovného použitia plastových vrecúšok s cieľom znížiť ich rozptyl v mori, a teda zabezpečiť dodržiavanie záväzkov v rámci OSN v tejto oblasti.

Právne oznámenie