PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 302kWORD 60k
13.6.2016
PE585.267v01-00
 
B8-0837/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o novih načinih ponovne uporabe plastičnih vrečk, da bi med drugim zmanjšali onesnaževanje morja z njimi


Aldo Patriciello

B8‑0837/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o novih načinih ponovne uporabe plastičnih vrečk, da bi med drugim zmanjšali onesnaževanje morja z njimi  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje resolucije 2013/2113(INI),

–  ob upoštevanju zelene knjige Komisije COM(2013)0123,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker glede na nedavno poročilo Združenih narodov različni dejavniki, med katerimi so tudi plastične vrečke, ki končajo v naših morjih, resno ogrožajo zdravje oceanov ter morskih živalskih in rastlinskih vrst;

B.  ker po podatkih raziskave, ki jo je leta 2015 izvedel Program Združenih narodov za okolje, v oceanih vsako leto konča 20 milijonov ton plastike;

C.  ker je kljub temu, da že obstajajo nekatere vrste tako imenovane biološko razgradljive plastike, njihova končna biološka razgradljivost prej izjema, saj je mogoča le v posebnih pogojih;

D.  ker lahko onesnaženost morja škodi tudi zdravju ljudi, saj lahko ti ob uživanju rib posredno zaužijejo strupene snovi, ki jih vsebuje plastika;

1.  poziva Komisijo, naj spodbuja poglobljene raziskave, s katerimi bi opredelili nove načine ponovne uporabe plastičnih vrečk in tako zmanjšali onesnaževanje morja v skladu z zavezami Združenih narodov na tem področju.

Pravno obvestilo