FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 58k
13.6.2016
PE585.267v01-00
 
B8-0837/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om nya sätt att återanvända plastpåsar, även i syfte att se till att färre påsar hamnar i havet


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om nya sätt att återanvända plastpåsar, även i syfte att se till att färre påsar hamnar i havet  
B8-0837/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av parlamentets resolution 2013/2113(INI),

–  med beaktande av kommissionens grönbok COM(2013)0123,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt en ny FN-rapport hotas haven och den marina floran och faunan allvarligt av olika faktorer, bl.a. förekomsten av plastpåsar i haven.

B.  Enligt en Unep-undersökning från 2015 hamnar 20 miljoner ton plast i haven varje år.

C.  Visserligen finns det s.k. biologiskt nedbrytbar plast, men den kan bara brytas ner fullständigt om det råder vissa bestämda villkor, vilket händer väldigt sällan.

D.  Förorening av haven kan även skada människors hälsa genom att de äter fisk och därmed indirekt får i sig de giftiga ämnen som plasten består av.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja fördjupade undersökningar av hur man kan hitta nya sätt att återanvända plastpåsar, så att färre påsar hamnar i havet, och på så sätt ansluta sig till FN:s arbete på det här området.

Rättsligt meddelande