Eljárás : 2016/2800(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0840/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0840/2016

Viták :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Szavazatok :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 252kWORD 67k
24.6.2016
PE585.270v01-00
 
B8-0840/2016

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az Egyesült Királyságban tartott népszavazás eredményéről (2016/2800(RSP))


Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Egyesült Királyságban tartott népszavazás eredményéről (2016/2800(RSP))  
B8-0840/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  tekintettel a történelmi tényre, hogy egy tagállam lakosai népszavazáson úgy döntöttek, hogy kilépnek az Európai Unióból;

B.  tekintettel a népszavazás eredményére, amelyen a brit nép egyértelműen a Brexit mellett szavazott; mivel az Unióval szemben egyre erősödő bírálat nem hagyható figyelmen kívül, hanem olyan messzemenő reformterv segítségével kezelendő, amely biztosítja az átláthatóságot, a nyitottságot és a demokratizálódást, beleértve az állampolgárok részvételének erősítését;

C.  mivel a népszavazás eredménye bizonyítja, hogy a tagállamokon belüli és közötti növekvő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek jelentik az egyik legnagyobb veszélyt az Unió stabilitására és kohéziójára nézve;

D.  mivel az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke lehetőséget biztosít arra, hogy bármelyik tagállam kilépjen az Unióból;

E.  mivel a 2016. februári Európai Tanács alkalmával a brit kormány nevében David Cameron és az Európai Unió között létrejött megállapodás immár semmissé vált;

1.  tiszteletben tartja a brit nép döntését, amelyet egy másik Európa felépítésére szóló felhívásnak kell tekinteni;

2.  kéri az EUSZ 50. cikkének késedelem nélküli alkalmazását;

3.  emlékeztet arra, hogy az 50. cikk értelmében szükség van a Parlament egyetértésére, és kéri, hogy a Parlamentet a kilépésről rendelkező megállapodás tárgyalási folyamatának valamennyi szakaszába vonják be;

4.  emlékeztet arra, hogy az Unió és az Egyesült Királyság közötti, jövőbeli, az Egyesült Királyság kilépését követő kapcsolatra vonatkozó döntéseket demokratikus folyamat eredményeként kell meghozni, és ebbe a folyamatba az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket is be kell vonni;

5.  hangsúlyozza, hogy a népszavazás eredménye azt mutatja, hogy másik Európára van szükség, amelyet a nép egyetértésével kell felépíteni, aki konkrét döntéseket vár olyan társadalmi problémákkal kapcsolatban, mint a foglalkoztatás, átláthatóság, jólét és a megszorító intézkedések elutasítása;

6.  hangsúlyozza, hogy a népszavazás eredménye és a brit nép döntése egyértelműen bizonyítja, hogy az Unió mély válságban van, amelyet a neoliberális és megszorító politikák, valamint a demokrácia meggyengülése eredményezett; úgy véli ezért, elérkezett az ideje, hogy az Unió az emberek valós problémáival kezdjen foglalkozni a szakpolitikák mélyreható megváltoztatása révén, amelyeknek meg kell felelniük az emberek elvárásainak;

7.  megerősíti a demokrácia, a béke, a tolerancia, a haladás és az emberek közötti szolidaritás és együttműködés képviselte értékek védelmét; elítéli a jobboldali nacionalista erők előretörését, és hangsúlyozza, hogy az előrevivő utat olyan Európára kell alapozni, amely nagyobb felelősséget vállal a menekültek befogadásában, nem pedig lezárja határait a háború és konfliktus elől menekülők előtt;

8.  megállapítja, hogy Észak-Írország lakossága az Unióban maradás mellett szavazott; meggyőződése, hogy a brit kormány elveszítette arra vonatkozó megbízatását, hogy Észak-Írország lakosságának Unióval kapcsolatos érdekeit képviselje,

9.  meggyőződése, hogy demokratikus kötelezettség az ír egységről szóló népszavazás, amint arról a nagypénteki megállapodás is rendelkezik;

10.  felhívja az Uniót, hogy továbbra is támogassa az írországi békefolyamatot;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

Jogi nyilatkozat