Procedură : 2016/2800(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0840/2016

Texte depuse :

B8-0840/2016

Dezbateri :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Voturi :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 387kWORD 68k
24.6.2016
PE585.270v01-00
 
B8-0840/2016

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la rezultatul referendumului din Regatul Unit (2016/2800(RSP))


Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la rezultatul referendumului din Regatul Unit (2016/2800(RSP))  
B8-0840/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  ținând seama de decizia istorică a unui popor al unui stat membru de a părăsi Uniunea Europeană în urma unui referendum;

B.  ținând seama de rezultatul referendumului, în care poporul britanic a votat în mod clar pentru Brexit; întrucât criticile din ce în ce mai accentuate la adresa UE nu pot fi ignorate, ci ar trebui abordate printr-un amplu program de reforme care să asigure transparența, deschiderea și democratizarea, inclusiv o mai amplă participare a cetățenilor;

C.  întrucât rezultatul referendumului demonstrează că inegalitățile sociale și economice din ce în ce mai profunde din interiorul statelor membre și dintre acestea reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa stabilității și coeziunii în UE;

D.  întrucât articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) prevede posibilitatea ca un stat membru să se retragă din Uniune;

E.  întrucât acordul convenit în cadrul reuniunii din februarie 2016 a Consiliului European între David Cameron, în numele guvernului britanic, și Uniunea Europeană este acum nul și neavenit,

1.  respectă decizia poporului britanic, care ar trebui văzută drept o provocare în vederea construirii unei alte Europe;

2.  solicită ca articolul 50 din TUE să fie invocat de îndată;

3.  reamintește că,în temeiul articolului 50 din TUE, este necesară aprobarea Parlamentului și solicită ca acesta din urmă să fie implicat în toate etapele procedurilor de negociere referitoare la acordul de retragere;

4.  reamintește că toate deciziile referitoare la viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit după retragerea Regatului Unit trebuie să fie rezultatul unui proces democratic și să implice atât Parlamentul European, cât și parlamentele naționale;

5.  subliniază că rezultatul referendumului arată că este necesară o altă Europă, care trebuie construită cu acordul populației, care așteaptă decizii concrete referitoare la probleme sociale precum ocuparea forței de muncă, transparență, asistența socială și respingerea măsurilor de austeritate;

6.  subliniază că rezultatul referendumului și decizia poporului britanic demonstrează în mod clar că UE trece printr-o criză profundă, care este rezultatul politicilor neo-liberale și de austeritate, precum și al erodării democrației; consideră, prin urmare, că a venit momentul ca UE să abordeze și să înfrunte problemele reale ale oamenilor printr-o schimbare profundă a politicilor, care să răspundă așteptărilor acestora;

7.  reafirmă apărarea valorilor cum ar fi democrația, pacea, toleranța, progresul și solidaritatea, precum și cooperarea între popoare; denunță creșterea forțelor naționaliste de dreapta și evidențiază că, pentru a merge mai departe, este nevoie ca Europa să își asume o responsabilitate mai mare pentru primirea refugiaților și să nu își închidă frontierele în fața celor ce fug de războaie și conflicte;

8.  ia act de faptul că cetățenii Irlandei de Nord au votat să rămână în UE; consideră că guvernul britanic și-a pierdut orice mandat de a reprezenta interesele cetățenilor Irlandei de Nord în ceea ce privește UE;

9.  consideră că există un imperativ democratic de a organiza un referendum cu privire la unitatea irlandeză, astfel cum se prevede în Acordul din Vinerea Mare;

10.  solicită UE să continue să sprijine procesul de pace din Irlanda;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Notă juridică