Menettely : 2016/2800(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0841/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0841/2016

Keskustelut :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Äänestykset :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 59k
24.6.2016
PE585.271v01-00
 
B8-0841/2016

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen tuloksesta (2016/2800(RSP))


Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen tuloksesta (2016/2800(RSP))  
B8-0841/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

1.  panee merkille, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestys maan jäsenyydestä Euroopan unionissa tuotti tuloksen, jonka mukaan 51,9 prosenttia äänestäjistä kannatti eroa; kunnioittaa tätä Ison-Britannian kansalaisten demokraattista päätöstä;

2.  toteaa, että Euroopan unionin 27 muun jäsenvaltion ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä suhteessa on nyt alkanut siirtymävaihe valmistauduttaessa Yhdistyneen kuningaskunnan viralliseen eroon unionista;

3.  panee merkille, että eroamissopimusta koskevat neuvottelut olisi aloitettava pian ja että ne käydään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti; kehottaa käymään näitä neuvotteluja harkitusti ja maltillisesti, jotta varmistetaan, että eroamissopimuksella luodaan pohja myönteisen ja rakentavan kumppanuuden perustamiselle tulevaisuudessa Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan välille;

4.  kehottaa unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden johtajia pitämään Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen tulosta merkittävänä viestinä laajemmasta tyytymättömyydestä; kehottaa johtajia pohtimaan, miten unionia olisi uudistettava sen tuomiseksi lähemmäksi kansalaisia ja toissijaisuusperiaatteen entistä paremman noudattamisen varmistamiseksi;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Eurooppa-neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus