Procedura : 2016/2800(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0841/2016

Teksty złożone :

B8-0841/2016

Debaty :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Głosowanie :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 227kWORD 61k
24.6.2016
PE585.271v01-00
 
B8-0841/2016

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie wyniku referendum w Wielkiej Brytanii (2016/2800(RSP))


Syed Kamall w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyniku referendum w Wielkiej Brytanii (2016/2800(RSP))  
B8-0841/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

1.  zauważa, że w brytyjskim referendum w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej 51,9 % głosów oddano za wystąpieniem; szanuje demokratyczną decyzję Brytyjczyków;

2.  uznaje, że stosunki między pozostałymi 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Wielką Brytanią znajdują się obecnie w fazie przejściowej, w oczekiwaniu na formalne wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej;

3.  zauważa, że negocjacje w sprawie umowy o wystąpieniu powinny rozpocząć się niezwłocznie i odbywać się zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej; wzywa do przystąpienia do tych negocjacji w sposób przemyślany i wyważony, aby dopilnować, by umowa o wystąpieniu przewidywała ustanowienie w przyszłości pozytywnego i konstruktywnego partnerstwa między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Wielką Brytanią;

4.  wzywa przywódców instytucji UE i państw członkowskich do uznania wyników brytyjskiego referendum za ważny sygnał głębszego niezadowolenia; wzywa ich do refleksji nad tym, jak powinno się zreformować Unię, aby przybliżyć ją obywatelom i zagwarantować lepsze przestrzeganie zasady pomocniczości;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Radzie Europejskiej oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna