Förfarande : 2016/2800(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0841/2016

Ingivna texter :

B8-0841/2016

Debatter :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Omröstningar :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 152kWORD 59k
24.6.2016
PE585.271v01-00
 
B8-0841/2016

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om resultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket (2016/2800(RSP))


Syed Kamall för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om resultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket (2016/2800(RSP))  
B8-0841/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet noterar att resultatet av den brittiska folkomröstningen om landets medlemskap i Europeiska unionen blev att 51,9 procent röstade för ett utträde. Parlamentet respekterar det brittiska folkets demokratiska beslut.

2.  Europaparlamentet inser att förbindelserna mellan Förenade kungariket och de 27 andra medlemsstaterna nu kommer att befinna sig i en övergångsfas fram till dess att britterna formellt utträder ur Europeiska unionen.

3.  Europaparlamentet konstaterar att utträdesförhandlingarna bör inledas inom kort och genomföras i enlighet med artikel 50.2 i fördraget om Europeiska unionen. Parlamentet ser gärna att dessa förhandlingar bedrivs på ett genomtänkt och väl avvägt sätt, så att avtalet om utträde skapar förutsättningar för ett positivt och konstruktivt framtida partnerskap mellan EU-medlemsstaterna och Förenade kungariket.

4.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU-institutionernas och medlemsstaternas ledare att betrakta folkomröstningsresultatet i Förenade kungariket som en viktig signal om att det finns ett utbrett missnöje. EU-institutionernas och medlemsstaternas ledare uppmanas också att fundera över hur unionen bör reformeras för att man ska kunna föra den närmare medborgarna och säkerställa bättre efterlevnad av subsidiaritetsprincipen.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande