FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 224kWORD 58k
18.6.2016
PE585.275v01-00
 
B8-0843/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om nyanvändning av övergivna industriområden


Dominique Bilde, Steeve Briois

Förslag till Europaparlamentets resolution om nyanvändning av övergivna industriområden  
B8-0843/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ett övergivet industriområde är en tomt som lämnats åt sitt öde efter nedläggning av den industriella verksamheten, och dessa övergivna industriområden har negativ inverkan på miljön och landskapet.

B.  Endast för det EU som hade femton medlemsstater beräknades antalet sådana förorenade områden till ungefär 1 400 000 (räkningen avslutades aldrig), och de flesta områdena hade använts för gruvor, oljeanläggningar, petrokemisk verksamhet, järn- och stålindustrier etc.

C.  Varje år försvinner flera miljoner hektar jordbruksmark och naturområden i Europa för att man ska bygga bostäder eller anlägga industri- eller handelsverksamhet.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna och de lokala myndigheterna för att främja sanering, rivning och återställande av övergivna industriområden, men även för att göra förhandsstudier av dessa områden i stället för att bygga på jordbruksmark eller i naturområden.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ekonomiskt stödja offentliga initiativ i denna riktning och ge stöd åt företag som väljer att återanvända övergivna industriområden, till exempel genom att villkora statliga bidrag eller agera i samband med köp och försäljning av utsläppsrättigheter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy