Procedūra : 2016/2600(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0862/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0862/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 06/07/2016 - 6.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0313

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 398kWORD 69k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0853/2016
29.6.2016
PE585.299v01-00
 
B8-0862/2016

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8-0702/2016 un B8-0703/2016, uz kuriem jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (2016/2600(RSP))


Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (2016/2600(RSP))  
B8-0862/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā starptautisko moratoriju par vaļu medībām komerciālos nolūkos, ko pasludinājusi Starptautiskā Vaļu medību komisija,

–  ņemot vērā Starptautiskās Tiesas (ICJ) 2014. gada 31. marta spriedumu lietā par vaļu medībām Antarktikā (Austrālija pret Japānu: ar Jaunzēlandes iesaistīšanos),

–  ņemot vērā Japānas Pētniecības plānu Jaunajai zinātniskās vaļu izpētes programmai Dienvidu okeānā (NEWREP-A),

–  ņemot vērā jautājumus Padomei un Komisijai par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (O-000058/2016 – B8-0702/2016 un O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Starptautiskā Vaļu medību komisija (IWC) 1982. gadā aizliedza visu lielo vaļu sugu komerciālās medības un šis aizliegums stājās spēkā 1986. gadā;

B.  tā kā 2014. gada 31. martā Starptautiskā Tiesa uzdeva Japānai izbeigt vaļu medības Antarktikā, precizējot, ka tā sauktās „zinātniskās vaļu medības” nav saderīgas ar Starptautisko konvenciju par vaļu medību regulēšanu (ICRW), Starptautiskās Vaļu medību komisijas lēmumiem un starptautiskajiem tiesību aktiem;

C.  tā kā Japāna, neraugoties uz šo starptautisko aizliegumu, kas stājās spēkā 1986. gadā, 2008 –2009. gada sezonā nogalināja vairāk nekā 17 000 vaļu(1), minot tādus nepatiesus ieganstus kā zinātniskā izpēte;

D.  tā kā vēlāk 2015.–2016. gada sezonā Japānas vaļu mednieki maldinošas pseidozinātniskas vaļu medību programmas NEWREP-A ietvaros un neņemot vērā Starptautiskās Vaļu medību komisijas nostāju un Starptautiskās Tiesas spriedumu, Dienvidu okeānā noķēra 333 Antarktikas un mazos joslvaļus, tostarp vairāk nekā 200 grūsnu mātīšu;

E.  tā kā vaļu medības, kas joprojām ir atļautas Japānā, Norvēģijā un Islandē, var nopietni apdraudēt bioloģisko daudzveidību, jo tās ietekmē arī vaļu populāciju saglabāšanās stāvokli kopumā, vienlaikus konkrētajiem jūras zīdītājiem radot negodīgas un nevajadzīgas ciešanas;

F.  tā kā Japānas flote Klusā okeāna ziemeļu daļā vien spēj gadā nogalināt 200 Antarktikas un mazos joslvaļus, 50 braida vaļus, 100 seivaļus un 10 kašalotus, aizbildinoties ar zinātnisko izpēti;

G.  tā kā Japāna 2015. gada 27. novembrī paziņoja, ka tā atsāks tā dēvētās zinātniskās vaļu medības Antarktikā, neraugoties uz Starptautiskās Tiesas spriedumu un to, ka tai neizdevās iegūt Starptautiskās Vaļu medību komisijas atbalstu savai jaunajai nāvējošajai programmai NEWREP-A, kuras mērķis ir nākamajos 12 gados nogalināt aptuveni 4000 Antarktikas un mazos joslvaļus;

H.  tā kā zinātniskās izpētes atļaujas dod iespēju pārdot vai atdot vaļu gaļu, taču zinātniskās vajadzības ir iespējams apmierināt, izmantojot pilnīgi nekaitīgas alternatīvas; tā kā DNS paraugu ņemšana un attāla vērošana sniedz zinātniekiem iespēju izzināt vaļus, tos nenogalinot, un paraugus iespējamo patogēnu atklāšanai var iegūt, piemēram, no nomestās vaļu ādas, trāna vai izkārnījumiem;

I.  tā kā Starptautiskās Vaļu medību komisijas zinātnieku ekspertu grupa paziņoja, ka NEWREP-A plāna īstenošanai un nosprausto zinātnisko mērķu sasniegšanai nav nepieciešams vaļus nogalināt;

J.  tā kā vaļu gaļa vairs nav Japānas uztura sastāvdaļa; tā kā saskaņā ar Japānas vaļveidīgo pētniecības institūtu 2014. gadā 75 % no pārdošanā izliktās vaļu gaļas netika pārdoti;

K.  tā kā visas ES iestādes, kā arī vairākas valstis un starptautiskās organizācijas atbalsta vaļu komerciālo medību globālu moratoriju un starptautiskas vaļu produktu tirdzniecības aizliegumu;

L.  tā kā pastāv globāls starptautisks atbalsts tādu jūras rezervātu izveidei, kuros būtu noteikts visu veidu vaļu medību beztermiņa aizliegums,

1.  mudina Japānu nekavējoties pārtraukt vaļu medības;

2.  aicina Komisiju un Padomi atgādināt Japānai par tās saistībām attiecībā uz jūras zīdītāju aizsardzību;

3.  aicina Starptautiskās Tiesas prokuroru sākt izmeklēšanu saistībā ar Japānas starptautisko tiesību pārkāpumiem un Starptautiskās Tiesas 2014. gada sprieduma neievērošanu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Japānas valdībai un parlamentam, kā arī Starptautiskās Tiesas prokuroram.

(1)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf

Juridisks paziņojums