Eljárás : 2016/2600(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0863/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0863/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 06/07/2016 - 6.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0313

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 260kWORD 73k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0853/2016
29.6.2016
PE585.300v01-00
 
B8-0863/2016

a B8-0702/2016. és B8-0703/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


a bálnavadászat 2015–2016-os szezonban történő újrakezdésére vonatkozó japán döntésről (2016/2600(RSP))


Linnéa Engström, Benedek Jávor, Bart Staes a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a bálnavadászat 2015–2016-os szezonban történő újrakezdésére vonatkozó japán döntésről (2016/2600(RSP))  
B8-0863/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a kereskedelmi célú bálnavadászatra vonatkozó, a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság által bejelentett moratóriumra,

–  tekintettel az EU és Japán közötti kereskedelmi tárgyalásokról szóló, 2012. október 25-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság által a 2014-ben Szlovéniában rendezett 65. ülésén elfogadott, az egyedi engedély alapján végzett (tudományos célú bálnavadászat néven ismert) bálnavadászatról szóló 2014-5. sz. határozatra,

–  tekintettel a Nemzetközi Bíróság 2014. március 31-i, a Déli-sarkvidéken folytatott bálnavadászat ügyében hozott ítéletére (Ausztrália kontra Japán: Új-Zéland intervenciója), amely arra a következtetésre jutott, hogy a Japánban folytatott bálnavadászat nem tudományos célokat szolgál,

–  tekintettel a Déli-óceánra vonatkozó új bálnavadászati programra (NEWREP-A),

–  tekintettel a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett, a bálnavadászat 2015–2016-os szezonban történő újrakezdésére vonatkozó japán döntésről szóló kérdésekre (O-000058/2016 – B8-0702/2016 és O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság (IWC) 1982-ben betiltotta valamennyi nagy bálnafaj kereskedelmi célú vadászatát, amely tiltás 1986-ban lépett hatályba;

B.  mivel Japán a nemzetközi tilalom ellenére folytatja az úgynevezett tudományos célú bálnavadászatot, és a tiltás 1986-os hatálybalépése és 2008/2009 között több mint 17 000 bálnát pusztított el(2);

C.  mivel a Japánban folytatott bálnavadászat komoly és hosszas szenvedést okoz az egyes állatoknak, valamint veszélyezteti a bálnapopulációk egészének védettségi helyzetét;

D.  mivel valamennyi nagy bálnafaj szerepel a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) I. mellékletében;

E.  mivel a Nemzetközi Bíróság 2014. március 31-i ítéletében elutasította a tudományos célú bálnavadászatra vonatkozó japán programot, és úgy vélte, a Japán által a barázdás bálna, a hosszúszárnyú bálna és az antarktiszi csukabálna elejtésére, befogására és kezelésére kiadott különleges engedélyek nem tartoznak a bálnavadászat szabályozásáról szóló nemzetközi egyezmény VIII. cikke (1) bekezdésében foglaltak körébe, és nem állnak összhangban a bálnavadászat szabályozásáról szóló nemzetközi egyezmény jegyzékének számos bekezdése alapján Japánra háruló kötelezettségekkel;

F.  mivel a Nemzetközi Bíróság fenti ítélete ellenére Japán egy 2014-es rövid szünet után 2015-ben a NEWREP-A program keretében újrakezdte a bálnavadászatot;

G.  mivel Japán már több éve részt vesz a bálnahús és a bálnából készült termékek kereskedelmében, annak ellenére, hogy az emlős szerepel a CITES egyezmény I. mellékletében;

H.  mivel a NEWREP-A program szerint Japán 12 év alatt összesen 3996 csukabálna vadászatát tervezi;

I.  mivel a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság tudósokból álló szakértői testülete, amely megvitatta és felülvizsgálta a NEWREP-A programot, megállapította, hogy a javaslat nem bizonyította a halált okozó mintavétel szükségességét a kitűzött célok eléréséhez;

J.  mivel a Bizottság, a Tanács és a Parlament támogatja a kereskedelmi célú bálnavadászatra vonatkozó általános moratórium fenntartását és a bálnából készült termékek nemzetközi kereskedelmére vonatkozó tilalmat, valamint törekszik az úgynevezett tudományos célú bálnavadászat megszüntetésére, és támogatja jelentős méretű óceáni és tengeri térségek olyan menedékhelyekké történő kijelölését, ahol határozatlan ideig tilos mindennemű bálnavadászat ;

K.  mivel az Unió és tagállamai bírálták Japánt a bálnavadászat újrakezdése miatt, továbbá azért, mert Japán nem tartja kellően tiszteletben a Nemzetközi Bíróság 2014. évi véleményében foglalt iránymutatást; mivel 2015 decemberében csatlakoztak Új-Zélandhoz a japán kormány elleni demars keretében;

L.  mivel az EU és Japán közötti szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások 2013. március 25-én hivatalosan megkezdődtek;

M.  mivel a kereskedelmi politikáknak többek között olyan eszközként kell szolgálniuk, amely javítja az emberi jogok, az állatjólét és a környezetvédelem – többek között a tengeri emlősök védelme – tiszteletben tartását;

1.  felszólítja Japánt a Nemzetközi Bíróság határozatának tiszteletben tartására és mindennemű bálnavadászat beszüntetésére;

2.  felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az EU és Japán között jelenleg zajló szabadkereskedelmi tárgyalások keretében szorgalmazza, hogy Japán teljesítse a tengeri emlősök védelmével kapcsolatos nemzetközi jogi kötelezettségeit;

3.  kijelenti, hogy a bálnavadászat gyakorlatának Japán általi folytatása akadályozza az EU és Japán közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötését;

4.  felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a japán kormány képviselőivel folytatott valamennyi ülésen vessék fel a Nemzetközi Bíróság határozata Japán általi megsértésének kérdését, és sürgessék Japánt álláspontja felülvizsgálatára;

5.  sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy amikor az IWC októberében sorra kerülő 66. ülése után elkészítik a bálnavadászatra vonatkozó frissített uniós közös álláspont tervezetét, olyan megközelítést alkalmazzanak, amely legalább annyira elővigyázatos, mint a jelenlegi közös álláspont (a bálnavadászat szabályozásáról szóló nemzetközi egyezménynek és jegyzékének módosításaira vonatkozóan az Európai Unió nevében a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság következő öt ülésén, illetve a kapcsolódó, ülésszakok közötti üléseken képviselendő álláspont meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2011)0495));

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Japán kormányának és parlamentjének.

(1)

HL C 72. E, 2014.3.11., 16. o.

(2)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf

Jogi nyilatkozat