Procedură : 2016/2600(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0863/2016

Texte depuse :

B8-0863/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0313

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 398kWORD 72k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0853/2016
29.6.2016
PE585.300v01-00
 
B8-0863/2016

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B8-0702/2016 și B8-0703/2016

depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (2016/2600(RSP))


Linnéa Engström, Benedek Jávor, Bart Staes în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (2016/2600(RSP))  
B8-0863/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere moratoriul internațional privind vânătoarea de balene în scopuri comerciale, declarat de către Comisia internațională pentru vânătoarea de balene,

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2012 referitoare la negocierile comerciale ale UE cu Japonia(1),

–  având în vedere Rezoluția 2014-5 privind vânătoarea de balene în temeiul unei autorizații speciale (vânătoarea de balene în scopuri științifice), adoptată de Comisia internațională pentru vânătoarea de balene la cea de-a 65-a reuniune anuală a acesteia, care s-a desfășurat în Slovenia în 2014,

–  având în vedere hotărârea Curții de Justiție Internaționale din 31 martie 2014 în cauza privind vânătoarea de balene în Antarctic (Australia/Japonia: Noua Zeelandă intervenientă), care a concluzionat că vânătoarea de balene nu este desfășurată de Japonia în scopuri de cercetare științifică,

–  având în vedere noul program pentru vânătoarea de balene al Japoniei în Oceanul Antarctic (NEWREP-A),

–  având în vedere întrebările adresate Consiliului și Comisiei privind decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 și O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia internațională pentru vânătoarea de balene (IWC) a interzis vânătoarea comercială a tuturor speciilor mari de balene în 1982, interdicție care a intrat în vigoare în 1986;

B.  întrucât Japonia, în pofida acestei interdicții internaționale, a continuat vânătoarea de balene în scopuri așa-zis științifice, a ucis peste 17 000 de balene(2) în perioada cuprinsă între 1986, când interdicția a intrat în vigoare, și 2008/2009;

C.  întrucât vânătoarea de balene practicată de Japonia provoacă suferința severă și prelungită a animalelor și reprezintă o amenințare pentru starea de conservare a populațiilor de balene în ansamblu;

D.  întrucât toate speciile de balene mari sunt cuprinse în lista din anexa I la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES);

E.  întrucât Curtea Internațională de Justiție (CIJ), în hotărârea sa din 31 martie 2014, a respins programul Japoniei de vânătoare de balene în scopuri științifice și a considerat că permisele speciale acordate de către Japonia să ucidă, să captureze și să trateze balena înotătoare, balena cu cocoașă și balena știucă antarctică nu intră sub incidența dispozițiilor articolului VIII, alineatul 1 din Convenția internațională pentru reglementarea vânătorii de balene, și nici nu sunt în conformitate cu obligațiile care îi revin în temeiul mai multor puncte din anexa la Convenția internațională privind reglementarea vânătorii de balene;

F.  întrucât, în pofida acest verdict al Curții Internaționale de Justiție, Japonia, după o pauză în 2014, a reluat vânătoare de balene în 2015 în temeiul NEWREP-A;

G.  întrucât Japonia s-a angajat, de mulți ani, în schimburi comerciale de carne de balenă și alte produse derivate, în pofida faptului că acestea sunt cuprinse în lista din anexa I la CITES;

H.  întrucât, în conformitate cu programul NEWREP-A, Japonia intenționează să vâneze un total de 3 996 de balene știucă pe o perioadă de 12 de ani;

I.  întrucât grupul de experți alcătuit din oameni de știință al Comisiei internaționale pentru vânătoarea de balene care a examinat și revizuit NEWREP-A a concluzionat că propunerea nu demonstrează necesitatea recurgerii la eșantionare letale pentru atingerea acestor obiective;

J.  întrucât Comisia, Consiliul și Parlamentul susțin menținerea moratoriului mondial privind vânătoarea de balene în scopuri comerciale și interzicerea comerțului internațional cu produse obținute din balene, și urmăresc să pună capăt vânătorii de balene în scopuri așa-zis științifice și să sprijine desemnarea unor perimetre importante din suprafața oceanelor și a mărilor drept zone protejate, în care orice formă de vânătoare de balene este interzisă pe o perioadă nedeterminată;

K.  întrucât UE și statele sale membre au criticat Japonia pentru că a reluat activitățile de vânătoare și pentru că nu a luat suficient în considerare orientările din 2014 din avizul Curții Internaționale de Justiție; întrucât, în decembrie 2015, s-au alăturat Noii Zeelande într-un demers față de guvernul Japoniei;

L.  întrucât negocierile privind un acord de liber schimb (ALS) UE-Japonia au fost lansate în mod oficial la 25 martie 2013;

M.  întrucât politicile comerciale ar trebui, printre altele, să servească drept mijloc pentru îmbunătățirea respectării drepturilor omului, bunăstării animalelor și protecției mediului, inclusiv a protecției mamiferelor marine;

1.  invită Japonia să respecte decizia CIJ și să înceteze toate activitățile legate de vânătoarea balenelor;

2.  invită Comisia și Consiliul să îndemne în Japonia, în contextul actualelor negocieri ALS UE-Japonia, să își respecte obligațiile juridice internaționale privind protecția mamiferelor marine;

3.  declară că continuarea de către Japonia a vânătorii de balene continuă să constituie un obstacol în calea încheierii ALS UE-Japonia;

4.  solicită Comisiei și Consiliului să abordeze chestiunea legată de eșecul Japoniei de a respecta hotărârea Curții Internaționale de Justiție în toate reuniunile cu reprezentanții guvernului Japoniei și să încurajeze Japonia să își reconsidere poziția;

5.  îndeamnă Consiliul și Comisia ca, la elaborarea unei poziții comune a UE actualizate privind vânătoarea de balene după IWC66 în octombrie, să adopte o abordare cel puțin la fel precaută ca poziția comună actuală (propunere de decizie a Consiliului de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul următoarelor cinci reuniuni ale Comisiei internaționale pentru vânătoarea de balene, inclusiv al reuniunilor intersesionale conexe, în ceea ce privește propunerile de modificare a Convenției internaționale privind reglementarea vânării balenelor și a programului anexat la aceasta (COM(2011)0495);

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Guvernului și Parlamentului Japoniei.

(1)

JO C 72 E, 11.3.2014, p.16.

(2)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf

Notă juridică