Postopek : 2016/2600(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0863/2016

Predložena besedila :

B8-0863/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0313

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 317kWORD 72k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0853/2016
29.6.2016
PE585.300v01-00
 
B8-0863/2016

k vprašanjema za ustni odgovor B8-0702/2016 in B8-0703/2016

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o odločitvi Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (2016/2600(RSP))


Linnéa Engström, Benedek Jávor, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta  o odločitvi Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (2016/2600(RSP))  
B8-0863/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju mednarodnega moratorija za komercialni kitolov, ki ga je razglasila Mednarodna komisija za kitolov,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2012 o trgovinskih pogajanjih EU z Japonsko(1),

–  ob upoštevanju resolucije 2014-5 o kitolovu na podlagi posebnega dovoljenja (t. i. kitolov v znanstvene namene), ki jo je sprejela Mednarodna komisija za kitolov na 65. letnem zasedanju v Sloveniji leta 2014,

–  ob upoštevanju sodbe Meddržavnega sodišča z dne 31. marca 2014 v zadevi o kitolovu na Antarktiki (Avstralija proti Japonski: intervencija Nove Zelandije), v kateri je sodišče ugotovilo, da japonska kitolova ne izvaja v znanstvene namene,

–  ob upoštevanju novega japonskega programa za kitolov v Antarktičnem oceanu (NEWREP-A),

–  ob upoštevanju vprašanj Svetu in Komisiji o odločitvi Japonske, da obnovi kitolov v sezoni 2015–2016 (O-000058/2016 – B8–0702/2016 in O-000059/2016 – B8–0703/2016),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Mednarodna komisija za kitolov leta 1982 prepovedala komercialni kitolov na vse vrste velikih kitov, ta prepoved pa je začela veljati leta 1986;

B.  ker je Japonska kljub tej mednarodni prepovedi nadaljevala kitolov za t. i. znanstvene namene in v obdobju od leta 1986, ko je začela veljati prepoved, do sezone 2008/2009 pobila več kot 17.000 kitov(2);

C.  ker japonski kitolov povzroča hudo in dolgotrajno trpljenje posameznih živali in ogroža stanje ohranjenosti vseh populacij kitov

D.  ker so v Prilogi I h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) navedene vse vrste velikih kitov;

E.  ker je Meddržavno sodišče v svoji sodbi z dne 31. marca 2014 zavrnilo japonski program kitolova v znanstvene namene in izrazilo mnenje, da posebna dovoljenja, ki jih izda Japonska za poboj, ulov in predelavo hrbtoplutih kitov, kitov grbavcev in ščukastih kitov, ne spadajo v določbe prvega odstavka člena VIII Mednarodne konvencije o ureditvi kitolova in niso v skladu z obveznostmi iz več odstavkov časovnega razporeda Mednarodne konvencije o ureditvi kitolova;

F.  ker je Japonska po prekinitvi kitolova leta 2014 kljub tej sodbi Meddržavnega sodišča leta 2015 v okviru programa NEWREP-A ponovno začela svoje kitolovne dejavnosti;

G.  ker Japonska že več let trguje s kitovim mesom in izdelki iz kitov, čeprav so na seznamu v Prilogi I h
Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami;

H.  ker Japonska namerava v okviru programa NEWREP-A v 12 -letnem obdobju uloviti skupno 3996 ščukastih kitov;

I.  ker je strokovna skupina znanstvenikov Mednarodne komisije za kitolov, ki je obravnavala in pregledala program NEWREP-A, ugotovila, da v predlogu ni dokazano, da je smrtonosno vzorčenje potrebno za doseganje zastavljenih ciljev;

J.  ker Komisija, Svet in Parlament podpirajo ohranitev svetovnega moratorija za komercialni kitolov in prepoved mednarodne trgovine z izdelki iz kitov ter si prizadevajo za ukinitev t. i. kitolova v znanstvene namene in podpirajo določitev precej velikih oceanskih in morskih območij kot rezervatov, v katerih bo kitolov za nedoločen čas prepovedan;

K.  ker so EU in države članice kritizirale Japonsko, ker je ponovno začela kitolovne dejavnosti in ni dovolj upoštevala smernic iz mnenja Meddržavnega sodišče iz leta 2014; ker so se decembra 2015 pridružile Novi Zelandiji pri demarši za japonsko vlado;

L.  ker so se 25. marca 2013 začela uradna pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Japonsko;

M.  ker bi morala trgovinska politika med drugim služiti kot sredstvo za izboljšanje spoštovanja človekovih pravic, dobrobiti živali in varstva okolja, vključno z varstvom morskih sesalcev;

1.  poziva Japonsko, naj spoštuje odločitev Meddržavnega sodišča in konča vse kitolovne dejavnosti;

2.  poziva Komisijo in Svet, naj Japonsko v okviru trenutnih pogajanj o sporazumu o prosti trgovini med EU spodbujata k zavezi, da bo spoštovala svoje mednarodne obveznosti v zvezi z varstvom morskih sesalcev;

3.  izjavlja, da Japonska z nadaljevanjem svojih kitolovnih dejavnosti ovira sklenitev sporazuma o prosti trgovini med EU in Japonsko;

4.  poziva Komisijo in Svet, naj na vseh srečanjih s predstavniki japonske vlade izpostavljata, da Japonska ne spoštuje odločitve Meddržavnega sodišča, in Japonsko pozoveta, da svoje stališče ponovno preuči;

5.  poziva Svet in Komisijo, naj pri posodabljanju skupnega stališča EU o kitolovu po 66. zasedanju Mednarodne komisije za kitolov oktobra sprejmeta pristop, ki bo vsaj tako previdnosten kot v sedanjem skupnem stališču (Predlog sklepa Sveta o določitvi stališča, ki ga je treba sprejeti v imenu Evropske unije glede predlogov o spremembah Mednarodne konvencije o ureditvi kitolova in njenega programa na naslednjih petih zasedanjih Mednarodne komisije za kitolov, vključno s povezanimi vmesnimi zasedanji (COM(2011)0495));

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Japonske.

(1)

UL C 72 E, 11.3.2014, str.16.

(2)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf

Pravno obvestilo