Postupak : 2016/2669(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0870/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0870/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.14
CRE 06/07/2016 - 6.14
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 257kWORD 70k
29.6.2016
PE585.307v01-00
 
B8-0870/2016

podnesen u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika


o Delegiranoj odluci Komisije od 15. travnja 2016. o izmjeni Priloga III Odluci br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije, u pogledu Bjelarusa (C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))


Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a
Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis, Pavel Telička u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Rebecca Harms u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Delegiranoj odluci Komisije od 15. travnja 2016. o izmjeni Priloga III Odluci br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije, u pogledu Bjelarusa (C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))  
B8-0870/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu odluku Komisije (C(2016)2164),

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Odluku 466/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2016.  kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije(1),   a posebno njezine članke 4. stavak 2. i 18. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je 15. veljače 2016. Vijeće odlučilo da nakon 22. kolovoza 2015., kada su na zahtjev EU-a na slobodu pušteni svi preostali politički zatvorenici, EU neće nastaviti s provedbom opsežnih mjera ograničavanja, točnije onih koje se odnose na 170 pojedinaca i na tri poduzeća u Bjelarusu;

B.  budući da se nakon donošenja odluke o ukidanju sankcija cjelokupna situacija u pogledu ljudskih prava u zemlji poboljšala tek neznatno; budući da vlasti Bjelarusa dosad nisu ispunile nijedno od glavnih očekivanja spomenutog sastanka Vijeća, s obzirom na to da:

–   nisu provele preporuke utvrđene u završnom izvješću Ureda za demokratske institucije i ljudska prava Ureda za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS/ODIHR) u vezi s provedbom predsjedničkih izbora, održanih 11. listopada 2015., kojima se trebalo omogućiti da se predstojeći nacionalni izbori, zakazani za 11. rujna 2016., provedu u skladu s međunarodno priznatim standardima;

–   nisu obnovile građanska i politička prava bivših političkih zatvorenika niti su poduzele službene institucionalne mjere bilo koje vrste kako bi zajamčile slobodu slobode udruživanja i okupljanja;

–   nisu zajamčile punu suradnju s posebnim izvjestiteljem UN-a o stanju ljudskih prava u Bjelarusu niti su to učinile u okviru drugih posebnih postupaka i mehanizama UN-a;

–   nisu poduzele korake u cilju ukidanja smrtne kazne, već su, naprotiv, samo 2016. godine izrekle odnosno izvršile tri smrtne kazne;

–   nisu poduzele potrebne korake kako bi se zajamčili nuklearni sigurnosni standardi na njihovu teritoriju, među ostalim ni uz samu granicu s EU-om, odnosno kako bi se uključile u konstruktivnu suradnju s relevantnim međunarodnim tijelima, Europskom unijom i njezinim državama članicama te u suprotnosti s odredbama konvencija Ujedinjenih naroda iz Espoa i Aarhusa nastavljaju s izgradnjom nuklearne elektrane u Ostrovetsu, koju de facto vodi i financira Rusija i njezina nacionalna poduzeća koja predstavljaju nuklearni i financijski sektor.

1.  smatra da su predstojeći opći izbori, koji će se održati 11. rujna 2016., prilika za Bjelarus da prekine s dugogodišnjom praksom namještenih izbora kao i to da oni predstavljaju presudan test kojim će se procijeniti spremnost vlasti te države na pomirenje s vlastitim građanima i na pokretanje konstruktivne suradnje s EU-om;

2.   u svjetlu navedenih činjenica kao i predstojećih općih izbora smatra kako dodjeljivanje jamstva EU-a u ovoj fazi ne bi bilo prikladno, odnosno da bi ono bilo preuranjeno;

3.  ulaže prigovor na Delegiranu odluku Komisije;

4.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje da Parlament izvještava o provedbi i rezultatima izbora, koji će se održati 11. rujna 2016., među ostalim i na osnovi misije OESS-a/ODIHR-a; ističe da će Parlament tek nakon tih izbora moći ocjenjivati nove delegirane akte o tom pitanju;

5.  poziva Komisiju da zajamči da se jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci neće moći upotrijebiti za financiranje nuklearne elektrane u Ostrovetsu kao i da procijeni je li to jamstvo u skladu sa sankcijama koje je EU nametnuo Ruskoj Federaciji;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću ta da ga obavijesti o tome da Delegirana odluka ne može stupiti na snagu.

(1)

SL L 135, 8.5.2014., str. 1.

Pravna napomena