NÁVRH USNESENÍ
PDF 244kWORD 59k
30.6.2016
PE585.323v01-00
 
B8-0884/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zákazu toxických látek v dámských tamponech a vložkách


Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zákazu toxických látek v dámských tamponech a vložkách  
B8-0884/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na výsledky studie sdružení 60 milionů spotřebitelů o složení dámských hygienických potřeb, která byla publikována dne 23. února 2016,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že sdružení 60 milionů spotřebitelů ve své studii poukazuje na stopy dioxinů a rezidua halogenderivátů, glyfosfátů a insekticidů, které byly nalezeny ve vzorku dámských hygienických potřeb;

B.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny klasifikovala glyfosfát jako „potencionálně karcinogenní“;

C.  vzhledem k tomu, že podle Světové zdravotnické organizace mohou dioxiny vyvolat reprodukční nebo vývojové poruchy, poškodit imunitní systém, narušit fungování hormonálního systému a způsobit rakovinu;

1.  žádá, aby byly toxické látky ve složení tamponů a vložek zakázány;

2.  žádá, aby výrobci měli povinnost kontrolovat materiály, jež byly použity k výrobě tamponů a vložek, které uvádějí na trh;

3.  žádá, aby složení tamponů a vložek bylo uváděno na veškerých obalech těchto produktů.

Právní upozornění