FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 58k
30.6.2016
PE585.323v01-00
 
B8-0884/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om forbud mod anvendelsen af giftige stoffer i tamponer og kvindelige prævention


Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om forbud mod anvendelse af giftige stoffer i tamponer og kvindelig prævention  
B8-0884/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til resultaterne af en undersøgelse udarbejdet af foreningen "60 millions de consommateurs", om indholdet i hygiejneartikler til kvinder, offentliggjort den 23. februar 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at undersøgelsen fra foreningen "60 millions de consommateurs" påviser forekomsten af spor af dioxiner og rester af halogenerede derivater, glyphosat og insekticider i hygiejneartikler til kvinder;

B.  der henviser til, at Det Internationale Kræftforskningscenter klassificerer glyphosat som "sandsynligvis kræftfremkaldende";

C.  der henviser til, at dioxiner ifølge WHO kan fremkalde reproduktions- eller udviklingsforstyrrelser, skade immunforsvaret, forstyrre hormonsystemet og forårsage kræft;

1.  kræver et forbud mod anvendelse af giftige stoffer i tamponer og kvindelig prævention;

2.  kræver, at kontrol af råvarer fra producenterne til anvendelse i tamponer og kvindelig prævention, inden de bringes i omsætning, gøres obligatorisk;

3.  kræver, at indholdet i tamponer og kvindelig prævention angives på alle de nævnte varers emballage.

Juridisk meddelelse