RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 150kWORD 59k
30.6.2016
PE585.323v01-00
 
B8-0884/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


tampoonides ja naiste hügieenitoodetes toksiliste ainete keelustamise kohta


Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek tampoonides ja naiste hügieenitoodetes toksiliste ainete keelustamise kohta  
B8-0884/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 23. veebruaril 2016. aastal naiste hügieenitoodete koostise kohta avaldatud uuringu – mille korraldas ühendus „60 millions de consommateurs“ – tulemusi,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et oma uuringus tõestab „60 millions de consommateurs“ naiste hügieenitoodete proovides dioksiinide, halogeenderivaatide jääkide, glüfosaadi ja insektitsiidide jääkide olemasolu;

B.  arvestades, et Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus on glüfosaadi liigitanud tõenäoliselt kantserogeenseks aineks;

C.  arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni andmeil võivad dioksiinid põhjustada viljakus- või arenguhäireid, kahjustada immuunsüsteemi, kahjustada hormoonsüsteemi ja tekitada vähki;

1.  nõuab tampoonide ja naiste hügieenitoodete koostises toksiliste ainete keelustamist;

2.  nõuab, et tootjatel oleks kohustus kontrollida nende poolt turustatavate tampoonide ja naiste hügieenitoodete tooraineid;

3.  nõuab, et tampoonide ja naiste hügieenitoodete koostis oleks kirjas kõikidel nimetatud toodete pakenditel.

Õigusalane teave