PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 58k
30.6.2016
PE585.323v01-00
 
B8-0884/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


myrkyllisten aineiden käytön kieltämisestä tamponeissa ja naisten hygieniatuotteissa


Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys myrkyllisten aineiden käytön kieltämisestä tamponeissa ja naisten hygieniatuotteissa  
B8-0884/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ”60 millions de consommateurs” -yhdistyksen tekemän naisten hygieniatuotteiden ainesosia koskevan tutkimuksen, joka julkaistiin 23. helmikuuta 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että ”60 millions de consommateurs” -yhdistys osoittaa tutkimuksessaan, että naisten hygieniatuotteista otetuista näytteistä löydettiin jälkiä dioksiineista sekä jäämiä halogeenijohdannaisista, glyfosaatista ja hyönteismyrkyistä;

B.  ottaa huomioon, että Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos määrittelee glyfosaatin ”todennäköisesti ihmiselle syöpävaaralliseksi”;

C.  ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestön mukaan dioksiinit voivat aiheuttaa lisääntymis- tai kehityshäiriöitä, vahingoittaa immuunijärjestelmää, vaikuttaa hormonijärjestelmään ja aiheuttaa syöpiä;

1.  vaatii myrkyllisten aineiden käyttämisen kieltämistä tamponeissa ja naisten hygieniatuotteissa;

2.  vaatii, että valmistajat olisi velvoitettava valvomaan raaka-aineita, joita käytetään niiden markkinoille saattamien tamponeiden ja naisten hygieniatuotteiden valmistukseen;

3.  vaatii, että tamponeiden ja naisten hygieniatuotteiden pakkauksissa olisi kerrottava näiden tuotteiden ainesosat.

Oikeudellinen huomautus