PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 387kWORD 60k
30.6.2016
PE585.323v01-00
 
B8-0884/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl nuodingųjų medžiagų moteriškuose tamponuose ir higienos įklotuose draudimo


Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl nuodingųjų medžiagų moteriškuose tamponuose ir higienos įklotuose draudimo   
B8-0884/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 23 d. paskelbto tyrimo dėl moterims skirtų higienos produktų sudėties, kurį atliko 60 mln. vartotojų jungianti asociacija, rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi 60 mln. vartotojų jungianti asociacija savo tyrime parodė, kad moteriškų higienos priemonių mėginiuose buvo rasta dioksinų, halogeninių darinių ir glifosato pėdsakų bei insekticidų likučių;

B.  kadangi Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra klasifikavo glifosatą kaip galimai kancerogeninį poveikį žmonėms darančią medžiagą;

C.  kadangi, anot Pasaulio sveikatos organizacijos, dioksinai gali sukelti reprodukcinės sveikatos ir raidos sutrikimų, pažeisti imuninę sistemą, daryti poveikį hormonų sistemai ir sukelti vėžį;

1.  reikalauja uždrausti nuodingąsias medžiagas moteriškų tamponų ir higienos įklotų sudėtyje;

2.  reikalauja įpareigoti gamintojus atlikti privalomą visų moteriškų tamponų ir higienos įklotų, kuriuos jie teikia rinkai, žaliavinių medžiagų kontrolę;

3.  reikalauja nurodyti moteriškų tamponų ir higienos įklotų sudedamąsias dalis ant visų minėtų produktų pakuotės elementų.

Teisinis pranešimas