REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 383kWORD 60k
30.6.2016
PE585.323v01-00
 
B8-0884/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par aizliegumu izmantot toksiskas vielas tamponos un sieviešu higiēnas precēs


Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizliegumu izmantot toksiskas vielas tamponos un sieviešu higiēnas precēs  
B8-0884/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā rezultātus, kas gūti kādā asociācijas “60 millions de consommateurs” veiktā un 2016. gada 23. februārī publicētā pētījumā par sieviešu higiēnas preču sastāvu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā minētajā pētījumā asociācija “60 millions de consommateurs” uzsvēra to, ka sieviešu higiēnas preču paraugā ir konstatētas dioksīna atliekas, halogenēto atvasinājumu atliekas, glifosāti un insekticīdu atliekas;

B.  tā kā Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra glifosātu ir klasificējusi kā iespējami kancerogēnu;

C.  tā kā, pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas sniegto informāciju, dioksīni var izraisīt reproduktīvos vai attīstības traucējumus, kaitēt imūnsistēmai, radīt hormonālās sistēmas traucējumus un izraisīt vēzi,

1.  prasa aizliegt izmantot toksiskas vielas tamponu un sieviešu higiēnas preču sastāvā;

2.  prasa noteikt pienākumu ražotājiem veikt tirgū laisto tamponu un sieviešu higiēnas preču izejvielu kontroli;

3.  prasa uz visa tamponiem un sieviešu higiēnas precēm izmantotā marķējuma norādīt šo produktu sastāvu.

 

Juridisks paziņojums