ONTWERPRESOLUTIE
PDF 155kWORD 58k
30.6.2016
PE585.323v01-00
 
B8-0884/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het verbod op giftige stoffen in tampons en hygiëneartikelen voor vrouwen


Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het verbod op giftige stoffen in tampons en hygiëneartikelen voor vrouwen  
B8-0884/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien de resultaten van een op 23 februari 2016 gepubliceerde studie van de vereniging 60 Millions de Consommateurs over de samenstelling van hygiëneproducten voor vrouwen,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de vereniging 60 Millions de Consommateurs in haar studie wijst op de aanwezigheid van sporen van dioxinen, resten van halogeenderivaten, glyfosaat en resten van insecticiden in een staal van hygiëneproducten voor vrouwen;

B.  overwegende dat het International Agency for Research on Cancer (IARC) glyfosaat heeft ingedeeld onder de stoffen die "waarschijnlijk kankerverwekkend zijn;

C.  overwegende dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dioxinen voortplantings- of ontwikkelingsstoornissen kunnen veroorzaken, het neurologisch systeem kunnen schaden, de hormonale huishouding kunnen verstoren en kanker kunnen veroorzaken;

1.  vraagt dat giftige stoffen in de samenstelling van tampons en hygiëneartikelen voor vrouwen worden verboden;

2.  vraagt dat de controle van de fabrikanten op de grondstoffen van tampons en hygiëneartikelen voor vrouwen die zij op de markt brengen, verplicht wordt gemaakt;

3.  vraagt dat de samenstelling van tampons en hygiëneartikelen voor vrouwen op de verpakking van deze producten wordt aangegeven.

Juridische mededeling