PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 60k
30.6.2016
PE585.323v01-00
 
B8-0884/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zakazu stosowania substancji toksycznych w tamponach i środkach higienicznych dla kobiet


Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu stosowania substancji toksycznych w tamponach i środkach higienicznych dla kobiet  
B8-0884/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wyniki opublikowanego w dniu 23 lutego 2016 r. badania przeprowadzonego przez stowarzyszenie „60 millions de consommateurs”, a dotyczącego składu środków higienicznych dla kobiet,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w próbce środków higienicznych dla kobiet wykorzystanej w badaniu stowarzyszenia „60 millions de consommateurs” wykazano obecność śladowych ilości dioksyn, pozostałości pochodnych fluorowcowanych, glifosatu i pozostałości środków owadobójczych;

B.  mając na uwadze, że Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaklasyfikowała glifosat jako substancję „prawdopodobnie rakotwórczą”;

C.  mając na uwadze, że według Światowej Organizacji Zdrowia dioksyny mogą powodować zaburzenia rozrodczości lub rozwoju, uszkadzać układ odpornościowy, wpływać na układ hormonalny oraz prowadzić do zachorowań na raka;

1.  apeluje o zakazanie stosowania substancji toksycznych w tamponach i środkach higienicznych dla kobiet;

2.  apeluje o to, aby producenci byli zobowiązani do przeprowadzania kontroli surowców, które wykorzystują do produkcji wprowadzanych przez siebie na rynek tamponów i środków higienicznych dla kobiet;

3.  apeluje o umieszczanie informacji na temat składu tamponów i środków higienicznych dla kobiet na wszystkich opakowaniach tych produktów.

Informacja prawna