PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 384kWORD 61k
30.6.2016
PE585.323v01-00
 
B8-0884/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la interzicerea substanțelor toxice în tampoane și în produsele de protecție feminină


Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la interzicerea substanțelor toxice în tampoane și în produsele de protecție feminină  
B8-0884/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezultatele unui studiu realizat de asociația 60 de milioane de consumatori, publicat la 23 februarie 2016, privind compoziția produselor de igienă feminină,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în studiul său, asociația 60 de milioane de consumatori evidențiază prezența, într-un eșantion de produse de igienă feminină, a urmelor de dioxină, reziduuri de derivați halogenați, glifosat și reziduuri de insecticide;

B.  întrucât Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului a clasificat glifosatul ca fiind „probabil cancerigen”;

C.  întrucât, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, dioxinele pot provoca perturbări la nivelul reproducerii sau al dezvoltării, afecta sistemul imunitar, interfera cu sistemul hormonal și cauza diverse forme de cancer,

1.  solicită interzicerea folosirii substanțelor toxice în tampoane și în produsele de protecție feminină;

2.  solicită ca producătorii să aibă obligația de a verifica materiile prime pentru tampoane și pentru produsele de protecție feminină pe care le scot pe piață;

3.  solicită afișarea compoziției tampoanelor și a produselor de protecție feminină pe toate ambalajele produselor menționate.

Notă juridică