NÁVRH UZNESENIA
PDF 158kWORD 60k
30.6.2016
PE585.323v01-00
 
B8-0884/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zákaze toxických látok v tampónoch a dámskych hygienických potrebách


Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o toxických látok v tampónoch a dámskych hygienických potrebách  
B8-0884/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na výsledky štúdie asociácie 60 miliónov spotrebiteľov z 23. februára 2016 o zložení dámskych hygienických potrieb,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v tejto štúdii asociácie 60 miliónov spotrebiteľov sa na vzorke dámskych hygienických potrieb preukázala prítomnosť stôp dioxínov, zvyškov halogénderivátov, glyfosátu a zvyškov insekticídov;

B.  keďže Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny zaraďuje glyfosát do kategórie „pravdepodobne karcinogénny pre ľudí“;

C.  keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie môžu dioxíny spôsobovať reprodukčné a vývinové poruchy, poškodenie imunitného systému, môžu zasahovať do hormonálneho systému a spôsobovať rôzne druhy rakoviny;

1.  žiada zákaz toxických látok v tampónoch a dámskych hygienických potrebách;

2.  žiada povinné kontroly zo strany výrobcov surovín, z ktorých sa vyrábajú tampóny a ženské hygienické potreby určené na trh;

3.  žiada označovanie zloženia tampónov a dámskych hygienických potrieb na baleniach týchto produktov.

Právne oznámenie