PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 304kWORD 61k
30.6.2016
PE585.323v01-00
 
B8-0884/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o prepovedi strupenih snovi v tamponih in ženskih vložkih


Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o prepovedi strupenih snovi v tamponih in ženskih vložkih  
B8-0884/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju študije, ki jo je izvedlo združenje 60 milijonov potrošnikov in jo je objavilo 23. februarja 2016 o sestavi ženskih higienskih izdelkov,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker v tej študiji združenje 60 milijonov potrošnikov opozarja, da je bila v ženskih higienskih izdelkih odkrita vsebnost dioksinov, halogenskih derivatov, glifosata in insekticidov;

B.  ker Mednarodna agencija za raziskave raka glifosat uvršča med snovi, ki so „verjetno rakotvorne“;

C.  ker lahko po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije dioksini povzročijo reproduktivne motnje ali motnje v razvoju, negativno vplivajo na imunski in hormonski sistem ter povzročajo raka;

1.  poziva k prepovedi strupenih snovi v tamponih in ženskih vložkih;

2.  poziva, naj se od proizvajalcev zahteva obvezna kontrola surovin, ki jih uporabljajo pri izdelavi tamponov in ženskih vložkov, ki jih dajejo na tržišče;

3.  poziva, naj se na embalaži obvezno navedejo sestavine v tamponih in ženskih vložkih.

Pravno obvestilo