FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 58k
30.6.2016
PE585.323v01-00
 
B8-0884/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om förbud mot toxiska ämnen i tamponger och hygienartiklar för kvinnor


Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Förslag till Europaparlamentets resolution om skydd mot toxiska ämnen i tamponger och hygienartiklar för kvinnor  
B8-0884/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den undersökning som gjorts av föreningen ”60 millions de consommateurs” om innehållet i hygienartiklar för kvinnor och som offentliggjordes den 23 februari 2016,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Föreningen ”60 millions de consommateurs” visar i sin undersökning att det förekommer spår av dioxiner och rester av halogenderivat, glyfosat och insektsbekämpningsmedel i hygienartiklar för kvinnor.

B.  WHO:s särskilda cancerorgan, International Agency for Research on Cancer, klassar glyfosat som troligtvis cancerframkallande.

C.  Enligt WHO kan dioxiner förorsaka reproduktions- och utvecklingsstörningar, skada immunförsvaret, störa hormonsystemet och orsaka cancer.

1.  Europaparlamentet kräver ett förbud mot användningen av toxiska ämnen i tamponger och hygienartiklar för kvinnor.

2.  Europaparlamentet kräver att tillverkarna ska utföra en obligatorisk kontroll av råvarorna i de tamponger och hygienartiklar för kvinnor som de släpper ut på marknaden.

3.  Europaparlamentet kräver att innehållet i tamponger och hygienartiklar för kvinnor ska anges på produkternas förpackningar.

Rättsligt meddelande