PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 387kWORD 61k
31.5.2016
PE585.326v01-00
 
B8-0887/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl kontrolės mechanizmų sukūrimo, kad pradedančiosios įmonės sėkmingai veiktų inovacijų ir skaitmeninimo srityje


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl kontrolės mechanizmų sukūrimo, kad pradedančiosios įmonės sėkmingai veiktų inovacijų ir skaitmeninimo srityje  
B8-0887/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 173 straipsnio 1 dalį ir į 179 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į komunikatą „Europos pramonės skaitmeninimas. Naudojimasis visais bendrosios skaitmeninės rinkos privalumais“ (COM(2016) 180),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi inovacijos – tai vienas iš sektorių, į kurį ES investavo daug lėšų šiuo programavimo laikotarpiu, skatindama valstybes nares daryti pažangą mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, taip pat panaudojant ES finansavimą;

B.  kadangi statistikos duomenys parodo, kad valstybėse narėse labai skiriasi veikiančių novatoriškų pradedančiųjų įmonių skaičius;

C.  kadangi, nepaisant to, kad pastaraisiais metais buvo steigiama daug pradedančiųjų įmonių, taip pat jaunųjų verslininkų pastangomis, iš tikrųjų novatoriškų ir aktyvių įmonių skaitmeniniame sektoriuje ne tik nesiekia prognozuojamų skaičių, bet ir neatitinka surinktų statistikos duomenų;

D.  kadangi daugelis įmonių, pasivadinusių novatoriškomis, nevykdo veiklos skaitmeniniais kanalais, jų interneto svetainės neveikia arba prie jų neįmanoma prisijungti naudojant planšetinį kompiuterį arba išmanųjį telefoną;

1.  ragina Komisiją sukurti kontrolės mechanizmus, kad pradedančiosios įmonės tikrai veiktų inovacijų srityje ir konkrečiai ir aktyviai prisidėtų prie Europos skaitmeninio augimo.

Teisinis pranešimas