FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 58k
8.7.2016
PE585.361v01-00
 
B8-0920/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om förlängning av tillståndet att saluföra glyfosat


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om förlängning av tillståndet att saluföra glyfosat   
B8-0920/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kommissionen beslutade den 29 juni 2016 att förlänga tillståndet att saluföra glyfosat med 18 månader.

B.  Detta ämne (som används i det multinationella företaget Monsantos produkt ”Roundup”) anses vara cancerframkallande av åtskilliga frivilligorganisationer, forskningsinstitut och expertgrupper (bland annat det internationella centrumet för cancerforskning).

C.  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ansåg dock att denna kritik var ogrundad och förlitade sig i stället på undersökningar som utförts av företagen.

D.  Efsa har redan tidigare dragit uppmärksamheten till sig på grund av många interna intressekonflikter.

1.  Europaparlamentet kräver att varje medlemsstat på nytt får rätt att själv bestämma om ett ämne får saluföras eller inte på dess territorium.

Rättsligt meddelande