ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 156kWORD 59k
10.6.2016
PE585.363v01-00
 
B8-0922/2016

benyújtva az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


a területi alapú tartalomkorlátozásról


Isabella Adinolfi

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a területi alapú tartalomkorlátozásról  
B8-0922/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel a műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról szóló 1993. szeptember 27-i 93/83/EKG irányelv előírja „a szolgáltatások szabad mozgását gátló akadályok megszüntetését”;

B.  mivel az európai állampolgárok számára biztosítani kell a más országok tartalmaihoz való hozzáférést, és mivel az esetleges korlátozások e területen sértenék az európai digitális egységes piacon belül érvényes szabad piac elvét;

C.  mivel múlt júniusban a Bizottság versenypolitikáért felelős főigazgatósága révén úgy határozott, hogy vizsgálatot indít a szolgáltatók által az interneten alkalmazott azon tiltással, azaz az úgynevezett geoblockinggal kapcsolatosan, amellyel korlátozzák az azon ország tartalmaihoz való hozzáférést, ahol a kapcsolat létrejön;

D.  mivel a digitális tartalmak uniós piacon belüli hordozhatóságának – amelynek célja a tartalmak külföldről való megtekintése – ideiglenes korlátozása sértené a fogyasztók jogait, akiknek ugyanúgy hozzá kellene tudniuk férni az internetes tartalmakhoz sakkor, ha ideiglenesen külföldön tartózkodnak, mint amikor szokásos lakóhelyükön vannak;

1.  felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan intézkedéseket, amelyek hatékonyan ösztönzik az európai fogyasztók jogainak védelmét.

Jogi nyilatkozat