NÁVRH UZNESENIA
PDF 239kWORD 62k
4.7.2016
PE585.367v01-00
 
B8-0926/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o nebezpečenstvách komunitarizmu a radikalizácie v kluboch amatérskeho športu


Dominique Bilde

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o nebezpečenstvách komunitarizmu a radikalizácie v kluboch amatérskeho športu   
B8-0926/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.keďže podľa viacerých správ Centrálnej územnej spravodajskej služby, Nadácie pre pomoc obetiam terorizmu alebo Národného centra vedeckého výskumu sa amatérsky šport stáva stále viac priaznivejším miestom pre komunitarizmus, ako aj radikalizáciu;

B.keďže napr. vo Francúzsku viac ako polovicu športových licencií vlastnia mladí ľudia mladší ako 20 rokov;

C.keďže toto mladé obyvateľstvo je najzraniteľnejšie voči naverbovaniu a psychologickému nátlaku; v skutočnosti vo Francúzsku z 4 901 hlásení o radikalizovaných osobách, ktoré získala jednotka koordinácie boja proti terorizmu, sa 2 486 hlásení týkalo mladých ľudí mladších ako 25 rokov, čo je viac ako 60 %;

1. žiada Komisiu, aby do svojho budúceho projektu zameraného na predchádzanie terorizmu zaradila štúdiu o radikalizácii v oblasti športu;

2. nabáda Komisiu a členské štáty, aby uznali dôležité postavenie športu vo svojich projektoch v oblasti predchádzania radikalizácii;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

Právne oznámenie