ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 461kWORD 61k
5.7.2016
PE585.371v01-00
 
B8-0930/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно регулирането на наличието на наноматериали в храните


Софи Монтел, Флориан Филипо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно регулирането на наличието на наноматериали в храните  
B8-0930/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че сдружението Agir pour l'environnement неотдавна доказа в проучване, че много хранителни продукти съдържат наноматериали, т.е. частици с размери по-малки от 100 nm;

Б.  като има предвид, че европейският регламент от 2011 г. относно предоставянето на информация за храните на потребителите вече предвижда етикетиране на продуктите, съдържащи наноматериали, но този регламент не е достатъчен за предотвратяване на риска от наноматериалите и се прилага неправилно;

В.  като има предвид, че много изследователи посочват в изследванията си, че наноматериалите имат особеността да се натрупват в тъканите на тялото, че те са трудно отстраними и поради това пораждат особено големи рискове за здравето на потребителите;

1.  призовава Комисията да започне обсъждане относно начините за подобряване на регулирането и проследимостта на хранителните продукти, съдържащи наноматериали.

 

Правна информация