NÁVRH USNESENÍ
PDF 243kWORD 60k
5.7.2016
PE585.371v01-00
 
B8-0930/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o regulaci nanomateriálů obsažených v potravinách


Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh usnesení Evropského parlamentu o regulaci nanomateriálů obsažených v potravinách  
B8-0930/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že sdružení Zastaňme se životního prostředí (Agir pour l'environnement) ve své studii nedávno prokázalo, že množství potravinářských výrobků obsahuje nanomateriály, tzn. částice menší než 100 nm;

B.  vzhledem k tomu, že povinnost označovat výrobky obsahující nanomateriály je stanovena již v evropském nařízení z roku 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, ale že toto nařízení nestačí k tomu, aby se předešlo rizikům spojeným s nanomateriály, a že je špatně uplatňováno;

C.  vzhledem k tomu, že někteří výzkumní pracovníci dospěli k závěru, že nanomateriály mají vlastnost hromadit se v tkáních lidského těla, obtížně se vylučují a vystavují tak spotřebitele obzvláště závažným zdravotním rizikům;

1.  žádá Komisi, aby začala uvažovat o způsobech, jak zlepšit regulaci a sledovatelnost potravin obsahujících nanomateriály.

 

 

Právní upozornění