FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 152kWORD 58k
5.7.2016
PE585.371v01-00
 
B8-0930/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om lovgivningen om nanomaterialer i fødevarer


Sophie Montel, Florian Philippot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om lovgivningen om nanomaterialer i fødevarer  
B8-0930/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at sammenslutningen Agir pour l'environnement for nylig i en undersøgelse har påvist, at mange fødevarer indeholder nanomaterialer, dvs. partikler på under 100 nm;

B.  der henviser til, at EU's forordning fra 2011 om fødevareinformation til forbrugerne allerede fastsætter, at ingredienser, der indeholder nanomaterialer, skal være påført en etiket, men at denne forordning er utilstrækkelig til at forebygge risiciene ved nanomaterialer og er blevet gennemført i for ringe grad;

C.  der henviser til, at flere forskere i deres arbejde vurderer, at nanomaterialer har den særlige egenskab, at de ophobes i menneskekroppens væv, at de er svære at nedbryde og dermed udgør en meget alvorlig risiko for forbrugernes sundhed;

1.  opfordrer Kommissionen til at indlede overvejelser over mulighederne for at forbedre lovgivningen om og sporbarheden af fødevarer, der indeholder nanomaterialer;

 

Juridisk meddelelse