RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 146kWORD 58k
5.7.2016
PE585.371v01-00
 
B8-0930/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


toiduainetes leiduvate nanomaterjalide reguleerimise kohta


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek toiduainetes leiduvate nanomaterjalide reguleerimise kohta  
B8-0930/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et ühendus Agir pour l'environnement tõendas hiljuti ühe uuringuga, et paljud toiduained sisaldavad nanomaterjale ehk osakesi, mille läbimõõt on alla 100 nm;

B.  arvestades, et 2011. aasta ELi määrusega, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, on juba ette nähtud nanomaterjale sisaldavate toodete vastav märgistamine, kuid määrust kohaldatakse halvasti ja sellest ei piisa nanomaterjalidega seonduvate ohtude vältimiseks;

C.  arvestades, et paljud teadlased on oma uuringutes jõudnud järeldusele, et nanomaterjalid kuhjuvad inimkeha kudedes, on raskesti elimineeritavad ja ohustavad seetõttu tõsiselt tarbijate tervist;

1.  palub, et komisjon uuriks, kuidas parandada nanomaterjale sisaldavate toiduainete reguleerimist ja jälgitavust.

Õigusalane teave