PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 58k
5.7.2016
PE585.371v01-00
 
B8-0930/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


elintarvikkeissa esiintyvien nanomateriaalien sääntelystä


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys elintarvikkeissa esiintyvien nanomateriaalien sääntelystä  
B8-0930/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Agir pour l'environnement -ympäristönsuojelujärjestö osoitti äskettäin eräässä tutkimuksessa, että useat elintarvikkeet sisältävät nanomateriaaleja eli hiukkasia, jotka ovat alle 100 nm;

B.  toteaa, että elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetussa asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 säädetään, että kaikki nanomateriaaleja sisältävät ainesosat on merkittävä; katsoo kuitenkin, että tämä asetus on riittämätön ehkäisemään nanomateriaaleihin liittyviä riskejä ja että sitä sovelletaan puutteellisesti;

C.  ottaa huomioon, että monet tutkijat ovat todenneet tutkimuksissaan, että nanomateriaalien ominaisuutena on kerääntyä ihmiskehon kudoksiin ja että ne ovat vaikeasti poistettavissa, minkä vuoksi ne aiheuttavat erittäin merkittäviä terveysriskejä kuluttajille;

1.  vaatii komissiota tarkastelemaan keinoja, joilla voitaisiin parantaa nanomateriaaleja sisältävien elintarvikkeiden sääntelyä ja jäljitettävyyttä.

 

Oikeudellinen huomautus