PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 152kWORD 59k
5.7.2016
PE585.371v01-00
 
B8-0930/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o regulaciji nanomaterijala u hrani


Sophie Montel, Florian Philippot

 


Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o regulaciji nanomaterijala u hrani  
B8-0930/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je udruženje „Agir pour l'environnement” u svojoj studiji nedavno pokazalo da brojni prehrambeni proizvodi sadrže nanomaterijale, odnosno čestice manje od 100 nm;

B.  budući da je Uredbom iz 2011. o informiranju potrošača o hrani već predviđeno označavanje proizvoda koji sadrže nanomaterijale, ali da se ona ne provodi na ispravan način i da nije dovoljna kako bi se spriječili rizici povezani s nanomaterijalima;

C.  budući da je nekoliko istraživača u svojim radovima istaknulo da je za nanomaterijale karakteristično to da se nakupljaju u tjelesnom tkivu, da ih je teško izbaciti iz tijela te da stoga predstavljaju posebno velike rizike za zdravlje potrošača:

1.  zahtijeva od Komisije da razmotri metode za poboljšanje regulacije i sljedivosti prehrambenih namirnica koje sadrže nanomaterijale.

Pravna napomena