REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 381kWORD 59k
5.7.2016
PE585.371v01-00
 
B8-0930/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par pārtikā esošo nanomateriālu regulējumu


Sophie Montel, Florian Philippot

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārtikā esošo nanomateriālu regulējumu  
B8-0930/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā asociācija Agir pour l'environnement nesen kādā pētījumā ir pierādījusi, ka daudzu pārtikas produktu sastāvā ir nanomateriāli, proti, daļiņas, kas mazākas par 100 nm;

B.  tā kā Eiropas 2011. gada regulā par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem jau ir paredzēta tādu produktu marķēšana, kuru sastāvā ir nanomateriāli, taču minētā regula nav pietiekama, lai novērstu ar nanomateriāliem saistītos riskus, un tā tiek slikti piemērota;

C.  tā kā vairāki pētnieki savos darbos ir pauduši uzskatu, ka nanomateriāliem raksturīga ir īpašība uzkrāties cilvēka ķermeņa audos, ka tie ir grūti izvadāmi un ka tādēļ patērētāju veselības apdraudējums ir īpaši nozīmīgs,

1.  prasa Komisijai apsvērt, ar kādiem līdzekļiem uzlabot regulējumu un tādu pārtikas produktu izsekojamību, kuri satur nanomateriālus.

Juridisks paziņojums