ONTWERPRESOLUTIE
PDF 150kWORD 58k
5.7.2016
PE585.371v01-00
 
B8-0930/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over regelgeving inzake nanomaterialen in levensmiddelen


Sophie Montel, Florian Philippot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over regelgeving inzake nanomaterialen in levensmiddelen  
B8-0930/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Franse vereniging Agir pour l'environnement onlangs in een studie heeft aangetoond dat talrijke levensmiddelen nanomaterialen bevatten, dat wil zeggen deeltjes van minder dan 100 nm;

B.  overwegende dat in de EU-verordening van 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten reeds is voorzien in de etikettering van producten die nanomaterialen bevatten, maar dat deze verordening niet volstaat om de risico's in verband met nanomaterialen te voorkomen en dat zij slecht wordt toegepast;

C.  overwegende dat meerdere onderzoekers in hun studies van oordeel zijn dat nanomaterialen het bijzondere kenmerk hebben dat zij zich in de weefsels van het menselijk lichaam ophopen, dat zij moeilijk te elimineren zijn en derhalve zeer grote risico's voor de gezondheid van de consumenten met zich meebrengen;

1.  verzoekt de Commissie na te denken over manieren om de regelgeving en de traceerbaarheid van levensmiddelen met nanomaterialen te verbeteren.

Juridische mededeling