PROJEKT REZOLUCJI
PDF 311kWORD 60k
5.7.2016
PE585.371v01-00
 
B8-0930/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie uregulowań dotyczących nanomateriałów obecnych w żywności


Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uregulowań dotyczących nanomateriałów obecnych w żywności  
B8-0930/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że stowarzyszenie „Agir pour l'environnement” dowiodło w opublikowanej niedawno analizie, że liczne produkty spożywcze zawierają nanomateriały, tzn. cząsteczki mniejsze niż 100 nm;

B.  mając na uwadze, że rozporządzenie unijne z 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przewiduje już etykietowanie produktów zawierających nanomateriały, jednak rozporządzenie to nie wystarczy, aby zapobiec ryzyku związanym z nanomateriałami, jest ono również nieprawidłowo stosowane;

C.  mając na uwadze, że wielu badaczy ustaliło w toku swych prac, że nanomateriały mają tendencję do gromadzenia się w tkankach organizmu ludzkiego i że trudno jest je z niego usunąć, w związku z tym są one źródłem ogromnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów;

1.  wzywa Komisję do zainicjowania refleksji nad sposobami ulepszenia rozporządzenia oraz identyfikowalności produktów spożywczych zawierających nanomateriały.

 

Informacja prawna