NÁVRH UZNESENIA
PDF 157kWORD 60k
5.7.2016
PE585.371v01-00
 
B8-0930/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o regulácii nanomateriálov prítomných v potravinách


Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o regulácii nanomateriálov prítomných v potravinách  
B8-0930/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže asociácia Agir pour l'environnement nedávno v štúdii preukázala, že mnohé potravinárske výrobky obsahujú nanomateriály, to znamená častice menšie ako 100 nm;

B.  keďže nariadenie EÚ z roku 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom už stanovuje označovanie výrobkov obsahujúcich nanomateriály, avšak toto nariadenie je nesprávne uplatňované a nepostačuje na zabránenie rizík spätých s nanomateriálmi;

C.  keďže viacerí výskumní pracovníci sa vo svojich prácach domnievajú, že nanomateriály majú špecifickú vlastnosť akumulácie v tkanivách ľudského tela a sú ťažko odstrániteľné, čo predstavuje obzvlášť závažné zdravotné riziká pre spotrebiteľov;

1.  vyzýva Komisiu, aby začala uvažovať o prostriedkoch na zlepšenie regulácie a sledovateľnosti potravín s obsahom nanomateriálov.

 

Právne oznámenie