FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 151kWORD 58k
5.7.2016
PE585.371v01-00
 
B8-0930/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om regleringen av nanomaterial i livsmedel


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om regleringen av nanomaterial i livsmedel  
B8-0930/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Organisationen Agir pour l'environnement har nyligen i en undersökning visat att flera livsmedel innehåller nanomaterial, dvs. partiklar som är mindre är 100 nm.

B.  Redan i EU:s förordning från 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna fastställs att produkter som innehåller nanomaterial ska märkas, men denna förordning räcker inte för att förebygga risker som orsakas av nanomaterial och den tillämpas inte i tillräcklig utsträckning.

C.  Flera forskare har i sin forskning uppskattat att nanomaterial har egenskapen att ackumuleras i kroppens vävnader, att de har svårt att brytas ner och att de därför utgör en mycket allvarlig risk för konsumenternas hälsa.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga olika sätt att förbättra regleringen och spårbarheten av livsmedel som innehåller nanomaterial.

 

Rättsligt meddelande