NÁVRH UZNESENIA
PDF 158kWORD 59k
8.6.2016
PE585.373v01-00
 
B8-0932/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o otvorení kapitoly 33 rokovaní o pristúpení s Tureckom


Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o otvorení kapitoly 33 rokovaní o pristúpení s Tureckom  
B8-0932/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 30. júna 2016 bola otvorená kapitola 33 (finančné a rozpočtové pravidlá) rokovaní o pristúpení s Tureckom, pričom dohromady sa otvorilo 16 kapitol;

B.  keďže v decembri 2015 Európska únia už začala rokovania o kapitole 17, ktorá sa týka hospodárskej a menovej politiky;

C.  keďže nedávny pokrok je kompenzáciou za „migračný pakt“, ktorý bol podpísaný v marci;

D.  keďže podozrivé vzťahy medzi tureckým režimom a organizáciou Islamský štát a opakované útoky na slobodu tlače a základné slobody sa nedajú tolerovať;

1.  žiada Komisiu a členské štáty, aby zastavili rokovania s Tureckom o jeho pristúpení k Európskej únii.

Právne oznámenie