PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 390kWORD 61k
6.7.2016
PE585.380v01-00
 
B8-0939/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl dingusių asmenų Europos Sąjungoje


Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Ramón Jáuregui Atondo, Josu Juaristi Abaunz, Javier Nart, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl dingusių asmenų Europos Sąjungoje  
B8-0939/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ES laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės tikslus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi kasmet Europos Sąjungoje nepavyksta rasti apie 10 000 dingusių asmenų ir 25 % šių atvejų yra tarpvalstybiniai;

B.  kadangi šie asmenys gali tapti prekybos žmonėmis aukomis;

1.  ragina Komisiją ir valstybes nares parengti bendrą veiksmų protokolą, kuris stiprintų tarpvalstybinį policijos ir teismų bendradarbiavimą, įtrauktų vidaus reikalų ir teisingumo agentūras ir skatintų visų susijusių veikėjų mokymą;

2.  ragina Komisiją ir valstybes nares teikti pirmenybę prevencijai: parengti išsamią analizę šiuo klausimu, rinkti suderintus statistinius duomenis, daugiau informuoti visuomenę ir ugdyti jos sąmoningumą bei rengti mokymus rizikos grupei priklausančioms bendruomenėms;

3.  pabrėžia, kad svarbu skirti daugiau dėmesio paveiktiems asmenims ir remti šioje srityje dirbančias pilietinės visuomenės organizacijas bei su jomis bendradarbiauti;

4.  prašo Komisijos, siekiant spręsti dingusių asmenų problemą, parengti komunikatą dėl visa apimančios strategijos.

Teisinis pranešimas