PROJEKT REZOLUCJI
PDF 225kWORD 60k
6.7.2016
PE585.380v01-00
 
B8-0939/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie osób zaginionych w Unii Europejskiej


Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Ramón Jáuregui Atondo, Josu Juaristi Abaunz, Javier Nart, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pablo Zalba Bidegain

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie osób zaginionych w Unii Europejskiej  
B8-0939/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając cele przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że co roku w Unii Europejskiej niewyjaśnionych pozostaje około 10 000 przypadków zaginięć, w tym 25 % przypadków transgranicznych;

B.  mając na uwadze, że osoby zaginione to potencjalne ofiary handlu ludźmi;

1.  apeluje do Komisji i państw członkowskich o opracowanie wspólnego protokołu działania, który usprawni transgraniczną współpracę policyjną i sądową z udziałem organów resortu spraw wewnętrznych i sprawiedliwości oraz wesprze szkolenie zaangażowanych podmiotów;

2.  zwraca się do Komisji i państw członkowskich, by postawiły na zapobieganie dzięki dogłębnemu przeanalizowaniu tego problemu, opracowaniu jednolitych danych statystycznych, lepszemu informowaniu i podnoszeniu świadomości społecznej, a także szkoleniu grup ryzyka;

3.  podkreśla, że osobom poszkodowanym należy zapewnić lepszą opiekę, a także wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w tym obszarze i współpracować z nimi;

4.  zwraca się do Komisji o przygotowanie komunikatu w sprawie całościowej strategii działania w odniesieniu do osób zaginionych.

Informacja prawna