ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 243kWORD 62k
30.6.2016
PE585.381v01-00
 
B8-0940/2016

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


a határon átnyúló együttműködési programok bürokratikus gyakorlatainak egyszerűsítésére és rugalmassági mechanizmusok bevezetésére irányuló intézkedések iránti kérelemről


Aldo Patriciello

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a határon átnyúló együttműködési programok bürokratikus gyakorlatainak egyszerűsítésére és rugalmassági mechanizmusok bevezetésére irányuló intézkedések iránti kérelemről  
B8-0940/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó uniós kohéziós politikára,

–  tekintettel az 1299/2013/EU rendeletre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel a 2014 és 2020 közötti programozási időszakban az Európai Unió 8,94 milliárd eurót különített el a területi együttműködési programokra;

B.  mivel e programok előmozdítják az erősen európai jellegű, határokon átnyúló, nemzetek és régiók közötti kezdeményezéseket;

C.  mivel e projektek sajátos jellemzője az európai polgárok munkavállalás céljából történő területi mobilitása;

D.  mivel az e programokban rejlő lehetőségek teljes mértékű kihasználása előtt még mindig fennállnak akadályok;

E.   mivel az adminisztratív és bürokratikus eljárások rendkívül összetettek és hosszadalmasak, akadályozzák a határokon átnyúló projektek végrehajtását és időbeli késedelmeket okoznak, ami negatívan hat e programok kivitelezhetőségére;

F.  mivel az adminisztratív nehézségek következtében az emberek gyakran lemondanak a területi mobilitásról, és nem vesznek részt a programokban;

1.  úgy véli, hogy a Bizottságnak rugalmassági mechanizmusok bevezetésével intézkedéseket kellene hoznia a bürokratikus eljárások egyszerűsítése, valamint a különböző nemzeti szabályozások közötti nagyobb mértékű konvergencia megteremtése érdekében azzal a céllal, hogy ne csökkenjen a határokon átnyúló együttműködési programok vonzereje.

Jogi nyilatkozat