NÁVRH UZNESENIA
PDF 156kWORD 59k
11.6.2016
PE585.383v01-00
 
B8-0942/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zastúpení zamestnancov v predstavenstvách


Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zastúpení zamestnancov v predstavenstvách  
B8-0942/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže sociálny dialóg preukázal svoju účinnosť pri riadení podnikov v tom, že umožňuje riešiť akýkoľvek možný konflikt vo veľkom predstihu, a to koordinovaným spôsobom medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov;

B.  keďže zapojenie zamestnancov do riadenia podniku je prínosom tak pre zamestnávateľa, ktorý takto môže lepšie zohľadňovať ambície svojich zamestnancov (čo prispieva k zvyšovaniu ich produktivity), ako aj pre zamestnancov, ktorí sa cítia byť väčšmi zapojení do fungovania podniku;

1.  vyzýva Komisiu, aby iniciovala vypracovanie správy o najlepších možnostiach, ktoré môžu členské štáty zaviesť na podporu lepšieho zastúpenia zamestnancov v predstavenstvách podnikov.

Právne oznámenie