NÁVRH USNESENÍ
PDF 244kWORD 60k
4.7.2016
PE585.385v01-00
 
B8-0944/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o novém nebezpečí, které pro sport představuje mechanický doping


Dominique Bilde

Návrh usnesení Evropského parlamentu o novém nebezpečí, které pro sport představuje mechanický doping  
B8-0944/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na Antidopingovou úmluvu Rady Evropy č. 135,

–  s ohledem na dodatkový protokol č. 188 k Antidopingové úmluvě Rady Evropy,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že za posledních deset let došlo v oblasti amatérského a profesionálního sportu k značnému technologickému vývoji;

B.  vzhledem k tomu, že bylo nahlášeno množství případů považovaných za „mechanický doping“, zejména v cyklistice, kde dochází k používání zastavěných motorků, ale i v basketbalu, kde některá obuv umožňuje značně zvýšit výskok;

C.  vzhledem k tomu, že žádné právní předpisy EU v oblasti boje proti dopingu tento mechanický doping nezmiňují;

1.  žádá Komisi, aby do svého příštího návrhu, jehož cílem je regulovat doping, zahrnula studii o mechanickém dopingu;

2.  vybízí Komisi a členské státy, aby významnou roli mechanického dopingu zohlednily ve svých projektech prevence dopingu;

3.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi, Radě a členským státům.

 

Právní upozornění